Детски курсове

Разработени да оценят езиковите умения на деца на възраст между 7 и 12 години, изпитите Cambridge English: Young Learners (YLE) се предлагат на три нива (Starters, Movers и Flyers) и това насърчава децата да работят и да виждат как напредват.  

Pre A1 Starters

Cambridge English: Starters е първият от трите изпита на Кеймбридж за деца (YLE) на възраст от 7 до 12 години. Този изпит ще насърчи детето ви да учи английски от ранна възраст и да си създаде положително отношение към езиковите изпити.

Ниво на квалификацията: Предварително (Preliminary) = А0 на Общо европейската езикова рамка. 

За кого е предназначен изпитът?

На този тест се явяват деца на 7-8 годишна възраст, които вече са имали около 100 часа чуждоезиково обучение по английски език.

По време на изпита детето ви ще трябва:

  • да разпознава цветовете на английски език
  • да отговори на съвсем прости въпроси за себе си
  • да отговори писмено с една дума на основни въпроси.

Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?

Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал. Сертификатът е с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж, които детето ви ще получи като награда за постиженията си. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Сертификатите се получават около месец след изпита.

Слушане Четене и писане говорене
20 минути
Максимум пет значки
20  минути 
Максимум пет значки
3-5  минути 
Максимум пет значки

A1 Movers

Cambridge English: Movers е второто от трите изпитни нива на Кеймбридж за деца (YLE) на възраст от 7 до 12 години. Този изпит ще насърчи децата да общуват на английски в реални ситуации и да си създадат положително отношение към езиковите тестове. 

Ниво на квалификацията: Начално (Beginner) = A1 на Общо европейската езикова рамка. 

За кого е предназначен изпитът?

Децата, които се явяват на този изпит, обикновено са на възраст между 8 и 11 години и са имали около 175 урока по английски език. 

По време на изпита детето ви ще трябва:

  • да разбере основни инструкции на английски език
  • да попълни малък формуляр  или да отговори на въпроси за себе си
  • да отговори на въпроси и да запише дните на седмицата, часове или имена, които чува или чете в детски разказ.

Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?

Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал. Сертификатът е с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж, които детето ви ще получи като награда за постиженията си. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Сертификатите се получават около месец след изпита.

СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
25  минути 
Максимум пет значки
30  минути 
Максимум пет значки
5-7  минути 
Максимум пет значки

A2 Flyers

Cambridge English: Flyers е най-високото от трите нива изпити по английски на Кеймбридж за деца (YLE) от 7 до 12 годишна възраст. Изпитът показва, че детето ви може да разбира простички ежедневни ситуации и да общува в тях на основен английски език. 

Ниво на квалификацията: Основно (Elementary) = A2 на Общо европейската езикова рамка. 

За кого е предназначен изпитът?

Децата, които се явяват на този изпит са обикновено на възраст между 9 и 12 години и са учили английски език в училище около 2 - 3 години (около 250 часа чуждоезиково обучение). 

По време на изпита детето ви ще трябва: 

  • да каже какви са разликите между две картини или разкази
  • да напише или разкаже кратък разказ на английски език
  • да задава въпроси и да използва минало време. 

Изпитът Cambridge English: Flyers е на същото езиково ниво като Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?

Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал. Сертификатът е с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж, които детето ви ще получи като награда за постиженията си. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Сертификатите се получават около месец след изпита.

СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
25  минути  
Максимум пет значки
40  минути  
Максимум пет значки
7-9  минути  
Максимум пет значки

Регистрация за изпитите по английски език за деца в България

Регистрирайте се за изпитите по английски език за деца в България.

Вижте кога и къде можете да се явите на изпитите по английски за деца и какви са изпитните такси.

Какво да очаквате в деня на изпита?

Резултатите от изпитите по английски за деца се издават около две-три седмици след датата на изпита.

Защо да изберете Британски съвет?

Външни линкове

Споделете това