Европейска нощ на учените

25 септември 2015

Регионална библиотека "Захарий Княжески"

14.00 – 16.00 Отворени лаборатории
17.00 – 17.15 "Светлината в полет" - изложба на снимки
17.15 – 18.00 "Светлината е живот" - презентация
17.15 – 18.00 "Светлината в технологиите" - презентация
17.15 – 18.00 "Живот без светлина" - есе
18.00 - 18.20 Викторина
18.20 -19.30 "Да създадем цветове" - ателие
18.20 -19.30 "Работилница за съзвездия"
19.00 - 19.40 "От реликтовото излъчване до тъмната материя" - научно кафене
19.00 - 21.00 Наблюдения с телескоп  
20.00 - 23.00 Веселие под звездите "Светлинно шоу"
Споделете това