Европейска нощ на учените

26 септември (петък) 2014г.

Вход свободен

Тракийски университет

14:00-17:00 Отворени лаборатории – презентации в лабораторията по екологична химия на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет

Регионална библиотека “Захарий Княжески”

17:00-17:15 Откриване на изложба „Вкаменения свят”
17:15-18:00 Презентации на наградените участници в конкурсите за мултимедийни продукти "Светът на кристалите" и "По-твърд от диаманта"
18:00-18:20 Викторина
18:20-19:00

Лектория "Зеолитите – кристали с уникални свойства" – доц. Юри Кълвачев, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" – БАН 

19:00-19:40

Научно кафене "Кристалите в митове и легенди", в което ще вземат участие студенти, научни работници и граждани, представители на различни социални групи. Ще бъде популяризирана силата и въздействието на кристалите върху живота и здравето на хората.

17:00-19:00

Холистичен център "Хармоничен живот" – изложение на центрове от региона, чиято дейност е насочена към кристалотерапията и подпомага възстановяване на енергийния баланс и повишаване качеството на живота.

20:00-22:00

Веселие под звездите с участието на студенти от художествени формации на Тракийски университет, поетични четения, актьорски етюди. Във веселието ще вземат участие и ученици от НУМСИ "Христина Морфова" Стара Загора.

Проектът K-TRIO 2 за Европейска нощ на учените се финансира от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020”.

Вижте още

Споделете това