Кога
29 септември (петък) 2017, 17:00-22:00 часа
Къде  

Фестивален и конгресен център Варна

ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“ Варна

Как вход свободен

Фестивален и конгресен център Варна

бул. Сливница 2

17:00-22:00

Наука в града FRESH: Тематични щандове във Фестивален и конгресен център Варна

 • Щандът на секция "Морска геология и археология" при Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - БАН, гр. Варна ще бъде на тема „Скритата енергия от дъното на Черно море”. Ще бъдат представени различни образци, инструменти, експонати, препарати и др. материали от Черно море, Тихия и Атлантическия океан.
 • Щандът на секция "Химия на морето" при Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - БАН, гр. Варна ще бъде на тема „Химия на морето - основа за живот". Заповядайте да видите демонстрации на бюрета за титруване, портативен рН метър и още много инструменти, традиционно използвани от учените в секцията.
 • Каним ви на щанда на секция "Океански технологии" при Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - БАН, гр. Варна, който ще е на тема „Технологии за изследване на морската среда". Посетителите ще могат да се запознаят с изминалите и текущи проекти на океанографска тематика, ръководени или координирани от секцията, а учените ще представят следната океанографска апаратура: СТD-сонда; безпилотна летателна система; хидрофони; арго буй; макет на миниподводницата РС-8.
 • Щандът на секция "Динамика на бреговата зона" при Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - БАН, гр. Варна ще бъде на тема „Бреговата зона като ключ към загадките на морето”. Заповядайте за да научите повече за научните направления и изследванията, провеждани от учените в секцията.
 • На двата щанда на учените от секция "Биология и екология на морето" при Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - БАН, гр. Варна на тема „Морски калейдоскоп – в света на видимото и невидимото за очите” ще научите повече за биологичните елементи на морската екосистема, за съвременните проблеми като опазване на биоразнообразието, еутрофикация, цъфтежи на фитопланктона, чужди видове и прекомерен риболов, както и за дейността на отделните направления по време на морски експедиции и в лабораторни условия.
 • „Европейски кът” ще бъде мястото, където ще имате възможност да се запознаете и да научите повече за проектите с европейско финансиране на варненските научни и научно-образователни институции.
 • Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Варна ще представи на своя тематичен щанд научно-изследователската и научно-образователната дейност на един от най-престижните български университети в сферата на морските науки и военното дело.
 • На своя щанд учените от Института по рибни ресурси – ССА, гр. Варна ще представят своята дейност и проекти в областта на морската биология и екология, използването и опазването на живите ресурси на Черно море и др.
 • Заповядайте на щанда на Зоопарк-Варна, за да научите повече за грижите, които ежедневно се полагат за животните, да разберете от зоолозите защо промените в местообитанията на животните, както и разнообразието от начини за поднасяне на храната им са от изключителна важност. Научете повече за размножителните програми на животните, чрез които всяка година в Зоопарка можете да видите все повече бебета от различни фаунистични видове.
 • На своя щанд Дирекция на природен парк „Златни пясъци” ще представи своята дейност и научни изследвания в сферата на горското стопанство, консервационната природозащита, екосистемния мениджмънт, опазването на биологичното и хабитатното разнообразие и съхранението на културно-историческото наследство, попадащо на територията на едноименните природен парк и защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
 • Учените от Университетски ботанически градини към Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Варна, София и Балчик ще представят своята дейност и научни изследвания свързани с ботаниката, паркоустройството и ландшафтната архитектура.
 • На щанда на Природонаучен музей - гр. Варна учените от музея ще представят своята дейност и научни изследвания с фокус върху геоложките, физикогеографските, зооложките и ботаническите специфики на българското Черноморско крайбрежие.
 • Чрез своя щанд Младежко сдружение "Кашалот" ще ви разведе из обикновения град на една необикновена разходка. Заедно с нас ще можете да откриете какво крие градската среда на гр. Варна и как можем да я подобрим, да я направим "по-умна" и по-удобна.
 • На своя тематичен щанд "Иновации и технологии в образованието и науката в областта на медицината и биотехнологиите”изследователи, докторанти и студенти от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна ще представят опита и постиженията на ВУЗ-а в електронно-базираното обучение по всички специалности, работата в симулационния център, дигитализирането на връзките между преподаватели и обучаващи се. В частта за наука ще бъдат представени проекти, партньорства и добри практики на Медицински университет - Варна в областта на транслационната медицина, образната диагностика, роботизираната хирургия, клетъчната терапия, храненето и социално значимите заболявания, качество на живота, морска медицина и др.
 • На своя щанд Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник” ще представи своята дейност. Посетителите ще се запознаят с устройството и принципа на действие на оптичните уреди и окото и ще се научат да работят с подвижна звездна карта. Астрономите ще отговарят на въпроси на посетителите свързани с последните новости в областта на астрономическите изследвания.
 • Висшето училище по мениджмънт (ВУМ) – гр. Варна ще представи на своя щанд образователните си програми и научните постижения на преподаватели, докторанти и студенти.
 • Европейски кът, на който варненските научни и научно-образователни институции ще изложат свои рекламни материали във връзка с участията им в проекти с европейско финансиране
18:00-22:00

Дигитален FRESH: Прожекция на научно-популярния филм "Един експедиционен ден с изследователския кораб Академик" във ФКЦ - гр. Варна

Документален филм, представящ морските научни изследвания, извършвани от учените към Института по океанология "Проф. Фритъоф Нансен" - БАН, гр. Варна по време на експедициите им в Черно море на борда на НИК "Академик". 

18:00-22:00

Звезди FRESH: Забавна викторина "Добре ли познавам Черно море?"

Викторина за деца с въпроси относно Черно море и неговото крайбрежие. Предвидени са награди за най-любознателните. 

Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“

Приморски парк №4

17:00-18:00

Лаборатория FRESH: Отворени врати в ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“- гр. Варна

Заповядайте в Народна астрономическа обсерватория „Николай Коперник“ - гр. Варна по време на Европейска нощ на учените . Ще се запознаете с дейността на обсерваторията, която се намира в непосредствена близост (под 200 м) до Фестивален и конгресен център.

18:30-19:15

FRESH кафене: Планети около други звезди

д-р Ева Божурова ще проследи историческото развитие на идеята за множественост на световете във Вселената от древността до наши дни, ще опише методите, чрез които днес се откриват екзопланети около далечни звезди и ще даде информация за най-важните космически и наземни телескопи, използвани за тази цел. Д-р Божурова ще разказже за най-странните и необикновени екзопланети, открити досега, а също и за перспективите за откриване на планети, подобни на Земята и планети, населени с извънземни форми на живот според научната гледна точка на астрономите.

19:15-20:00

FRESH кафене: ЦЕРН - технологии и иновации

Посетителите ще имат възможността да се запознаят с Европейския център за ядрени изследвания, най-голямата научна лаборатория в света за физика на високите енергии. Посетителите ще могат да се запознаят с достиженията, научните открития и приложенията им в ежедневието ни.

  Европейски кът 

Технически университет Варна

15:00-17:00

Лаборатория FRESH: ТУ Варна

16:00-17:00

FRESH кафене: „Иновации и сигурност в IT сектора“
114м/212 Е, ТУ Варна

17:00-19:00

FRESH магия: Конкурс за създаване на мобилно приложение
307/308 ТБ, ТУ Варна

17:00-19:00

Наука в града FRESH: Изложение на млади предприемачи „Иновации в IT сектора“ 
Вход на Морската градина

19:00-20:30 

Наука в града FRESH: Презентация от конкурса и награждаване
Вход на Морската градина

20:30-21:30

Наука в града FRESH: Коктейл за призьори и участници
Арт-салон радио  Варна

  Европейски кът 

Споделете това