Кога
29 септември (петък) 2017, 18:00-22:00 часа
Къде

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Как вход свободен

18:00-22:00 Наука в града FRESH: Еко енергийни технологии
Иновационен център за еко енергийни технологии

Учените от Иновационния Център за Еко Енергийни Технологии към Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ще ви запознаят с най-новите си разработки в областта на водородните технологии и биоелектрохимичните системи.

Ще бъдат проведени демонстрации на автономна система за генериране на електричен ток, базирана на водородни технологии, иновативни биоелектрохимични системи, система за екомониторинг, захранвана от седиментни горивни елементи, както и атрактивни химични опити.

19:00-20:15 FRESH кафене: В търсене на най-южните ледници на Европа

Доц. д-р Емил Гачев от катедра География, екология и опазване на природната среда към ЮЗУ "Неофит Рилски" ще представи най-нова информация от света на географията, посветена на малките ледници. Изследванията в последните години показват, че най-вероятно най-южните ледникови маси в Европа се намират на Балканския полуостров, именно в нашата Пирин планина. Документалният филм на Мартин Илиев ще разкрие подробности около проведената през август изследователска експедиция, целяща да разкрие и докаже има ли ледници у нас. Ще научите и за поведението на двата предполагаеми ледника в Пирин в условията на затоплящия се климат.

Споделете това