Предлагаме удобни изпитни дати за IELTS в девет града в България: София, Благоевград, Бургас, Монтана, Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна, Велико Търново. 

Необходимо е да се регистрирате за изпита преди обявения краен срок. Таблиците по-долу показват предстоящите дати за провеждане на теста във всички градове, както и съответните крайни срокове за регистрация.

Такса за IELTS

Таксата за IELTS Academic или General Training е 405 лв. 

Такси за IELTS за UKVI и IELTS Life Skills

  • IELTS за UKVI Academic или General Training: 446 лв.
  • IELTS Life Skills A1: 335 лв.
  • IELTS Life Skills B1: 335 лв.

Ако кандидатствате за виза за емиграция в Обединеното кралство, тогава може да е необходимо да кандидатствате за теста IELTS за UKVI. 

Предстоящи изпитни дати

Таблиците по-долу показват предстоящите изпитни дати за IELTS Academic и General Training само (не и за UKVI) в България. Ще получите имейл с пълните подробности за теста (информация за мястото и графика) най-късно една седмица преди първата ви изпитна дата.

Select an IELTS test right for you

Изберете град

Благоевград

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
24/08/2019 IELTS Academic 19/07/2019 Регистрирайте се сега

Бургас

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
20/07/2019 IELTS Academic 14/06/2019 Регистрирайте се сега
10/10/2019 IELTS Academic 04/09/2019 Регистрирайте се сега

Варна

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
18/07/2019 IELTS Academic 12/06/2019 Регистрирайте се сега
12/09/2019 IELTS Academic 07/08/2019 Регистрирайте се сега
07/11/2019 IELTS Academic 02/10/2019 Регистрирайте се сега
07/11/2019 IELTS General Training 02/10/2019 Регистрирайте се сега

Пловдив

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
12/09/2019 IELTS Academic 07/08/2019 Регистрирайте се сега
07/11/2019 IELTS Academic 02/10/2019 Регистрирайте се сега
07/11/2019 IELTS General Training 02/10/2019 Регистрирайте се сега

Русе

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
10/10/2019 IELTS Academic 04/09/2019 Регистрирайте се сега

София

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
27/07/2019 IELTS Academic 11/07/2019 Регистрирайте се сега
27/07/2019 IELTS General Training 11/07/2019 Регистрирайте се сега
17/08/2019 IELTS Academic 01/08/2019 Регистрирайте се сега
17/08/2019 IELTS General Training 01/08/2019 Регистрирайте се сега
28/09/2019 IELTS Academic 12/09/2019 Регистрирайте се сега
28/09/2019 IELTS General Training 12/09/2019 Регистрирайте се сега
26/10/2019 IELTS Academic 10/10/2019 Регистрирайте се сега
26/10/2019 IELTS General Training 10/10/2019 Регистрирайте се сега
23/11/2019 IELTS Academic 07/11/2019 Регистрирайте се сега
23/11/2019 IELTS General Training 07/11/2019 Регистрирайте се сега
07/12/2019 IELTS Academic 21/11/2019 Регистрирайте се сега
07/12/2019 IELTS General Training 21/11/2019 Регистрирайте се сега

Ако имате въпроси относно регистрацията си или ви е необходима допълнителна информация, свържете се с нас.