Кога ще получа резултатите?

Няма да се наложи да чакате дълго за вашите резултати от IELTS. 

Ако сте се явили на хартиен вариант на теста, можете да влезете във вашия профил в Test Taker Portal, за да видите резултатите си 13 календарни дни след датата на писмения изпит.

Ако сте се явили на компютърен вариант на теста, можете да влезете във вашия профил в Test Taker Portal, за да видите резултатите си 1-5 дни след датата на изпита. 

Тест Резултати
IELTS на хартия 13 дни
IELTS на компютър 1-5 дни
IELTS Online

6-8 календарни дни след изпита

IELTS за UKVI 13 дни
IELTS за UKVI на компютър 1-5 дни
IELTS Life Skills 7 дни

Резултатите от IELTS остават онлайн в продължение на 28 дни, но не могат да се използват като официално потвърждение за вашето представяне. Моля да имате предвид, че ако сте се явили на IELTS for UKVI, ще можете да видите резултатите си след като получите имейл с линк към системата. 

Ако изгубите своите резултати (Test Report Form) или ги забравите, моля свържете се с изпитния център.

Кога ще получа официално копие на моя резултат?

Ако сте положили IELTS на хартия и сте от София, ще можете да вземете формуляра с резултатите си от изпита по IELTS (Test Report Form) лично от нашия Център за обслужване на клиенти. Моля, носете със себе си документ за самоличност. Ако не сте от София, ще изпратим формуляра с резултатите ви с препоръчана поща.

Моля обърнете внимание, че можете да получите само едно копие на Test Report Form. За съжаление, не могат да бъдат издадени копия на този формуляр, ако го загубите.

Ако сте взели IELTS на компютър, можете да получите резултатите си само по електронен път. Това ви дава възможност да изтеглите електронната версия на формуляра с резултатите ви (eTRF) от Test Taker портала 1-5 дни след теста. Моля обърнете внимание, че не издаваме допълнителен eTRF формуляр на хартиен носител. Разбира се, вие можете да разпечатате своя електронен формуляр от теста (eTRF) и да го изпратите на организациите, за които кандидатствате или да го изпратите по е-мейл. Също така можете да изпратите вашите резултати директно до организацията, която сте избрали през Test Taker портала.

Ако сте взели IELTS Online, ще получите резултатите си единствено в електронен формат, но можете да отпечатате Вашия електронен формуляр Test Result Form и да го изпратите на организациите, в които кандидатствате.

Обърнете внимание, че не даваме информация за резултати от изпита по IELTS по телефон или е-мейл.

Ние ще изпратим вашия доклад с резултатите (TRF) директно до институциите, в които кандидатствате (неприложимо за IELTS Online)

Институциите изискват оригинален IELTS Test Report Form и не приемат фотокопия. 

Можем да изпратим до 5 допълнителни копия от вашия Test Report Form директно до институциите, в които кандидатствате (например университети, имиграционни служби и др.). Ако желаете да направим това, моля запишете съответните им адреси във вашия профил в Test Taker Portal в рамките на две години след полагане на теста. Не пропускайте да посочите пълния пощенски адрес на институцията. Без него ние няма да можем да проверим дали институцията има достъп до IELTS Test Report Form Verification Service, която им позволява да видят вашите резултати, след като им ги предоставим електронно. В случай че нямат достъп до услугата, ние ще изпратим вашия TRF по пощата. 

Мога ли да получа допълнителни екземпляри от моите резултати от IELTS?

Ако освен 5-те копия, които осигуряваме, желаете да изпратим още копия от вашия Test Report Form до признаваща организация, трябва да заплатите административна такса за всяко копие, което се изпраща по поща с куриерска услуга. Трябва да предоставите адреса на институцията и да попълните "Application for Additional Test Report Form" (вижте в края на тази страница) и да ни го донесете лично или да ни го изпратите по имейл или поща, заедно с документ за платена такса по банков път. След това ние ще изпратим вашия TRF директно на институцията.

Какво означава моята оценка от IELTS?

Вие ще получите оценка на всеки компонент на изпита по скала от 0 до 9, която показва вашето ниво на владеене на английски език.

Вашият TRF показва оценка за всяко едно от четирите умения (слушане, четене, писане и говорене), както и обща оценка. Може да получите оценки, които са цели числа (например 5.0, 6.0, 7.0) или оценки с половинки (например 5.5, 6.5, 7.5) за всеки раздел от теста.

Научете повече за това как да разберете резултата си от IELTS и какво означава вашата оценка 

Валидност на IELTS резултатите

Организациите обикновено признават резултати от IELTS, издадени преди не повече от две години, освен ако не предоставите доказателства, че активно поддържате и подобрявате нивото на владеене на английски език след полагане на изпита. Ние не могжем да потвърдим валидността на изпитни резултати, които са по-стари от две години.

Как да заявите повторна оценка за вашия IELTS тест

Ако не сте получили оценката, която сте очаквали, можете да кандидатствате тестът ви да бъде преоценен.

Това се нарича преразглеждане на резултатите (EOR). Можете да изберете кои компоненти от теста искате да бъдат повторно оценени и ще трябва да заявите това в изпитния център, където сте провели теста. Може да кандидатствате за повторно оценяване не по-късно от шест седмици след датата на теста.

IELTS на компютър, IELTS на хартия и IELTS за UKVI на компютър:

Можете да подадете и платите за повторно оценяване онлайн от Test Taker Portal.

Таксата за тази услуга е 230,00 лева (IELTS), 205,00 лева (IELTS UKVI), 135,00 лева (Life Skills), която ще бъде възстановена, ако резултатът Ви се увеличи за дадения компонент от теста.

Резултатът от повторното оценяване (EOR) може да бъде обявен на същия ден на кандидатстване и до 21 дни след кандидатстването. Времето за изчакване зависи от няколко фактора, включително броя на компонентите, поискани за повторно оценяване. Ако не сте получили отговор след 21 дни, моля, свържете се с Вашия изпитен център.

Ако сте взели тест IELTS Life Skills или IELTS за UKVI (на хартия) и бихте искали да кандидатствате за преразглеждане на  резултати, моля, свържете се с нас на -  ielts@britishcouncil.bg за информация.

Мога ли да се явя отново на теста IELTS?

Няма ограничения за последващо явяване на IELTS. Можете да се запишете за тест веднага щом се почувствате готови за това.

Моля, обърнете внимание, че вашият резултат няма да се повиши значително, освен ако не положите значителни усилия за подобряване на нивото на владеене на английски език преди явяване на теста. Посетете раздела за подготовка, за да направите пробен тест и да оцените своето ниво. 

Споделете това