Кога ще получа резултатите?

Няма да се наложи да чакате дълго за вашите резултати от IELTS. 

Ако сте се явили на хартиен вариант на теста, можете да влезете във вашия профил в Test Taker Portal, за да видите резултатите си 13 календарни дни след датата на писмения изпит.

Ако сте се явили на компютърен вариант на теста, можете да влезете във вашия профил в Test Taker Portal, за да видите резултатите си 3-5 дни след датата на изпита. 

Резултатите от IELTS остават онлайн в продължение на 28 дни, но не могат да се използват като официално потвърждение за вашето представяне. Моля да имате предвид, че ако сте се явили на IELTS for UKVI, ще можете да видите резултатите си след като получите имейл с линк към системата. 

Ако изгубите своите резултати (Test Report Form) или ги забравите, моля свържете се с изпитния център.

Как ще получа официално копие на моите резултати?

Ако сте от София, можете лично да получите вашия IELTS Test Report Form в Центъра за обслужване на клиенти в Британски съвет при представяне на документ за самоличност.

Ако не сте от София, резултатът ще бъде изпратен с препоръчано писмо.

Резултати не се дават по телефон, имейл или факс.

 

Test Report Form (TRF)

Ще получите едно копие от вашия Test Report Form. За съжаление дубликати не могат да бъдат издавани, ако загубите оригинала.  

Ние ще изпратим вашия доклад с резултатите (TRF) директно до институциите, в които кандидатствате

Институциите изискват оригинален IELTS Test Report Form и не приемат фотокопия. 

Можем да изпратим до 5 допълнителни копия от вашия Test Report Form директно до институциите, в които кандидатствате (например университети, имиграционни служби и др.). Ако желаете да направим това, моля запишете съответните им адреси във вашия профил в Test Taker Portal в рамките на две години след полагане на теста. Не пропускайте да посочите пълния пощенски адрес на институцията. Без него ние няма да можем да проверим дали институцията има достъп до IELTS Test Report Form Verification Service, която им позволява да видят вашите резултати, след като им ги предоставим електронно. В случай че нямат достъп до услугата, ние ще изпратим вашия TRF по пощата. 

Мога ли да получа допълнителни екземпляри от моите резултати от IELTS?

Ако освен 5-те копия, които осигуряваме, желаете да изпратим още копия от вашия Test Report Form до признаваща организация, трябва да заплатите административна такса за всяко копие, което се изпраща по поща с куриерска услуга. Трябва да предоставите адреса на институцията и да попълните "Application for Additional Test Report Form" (вижте в края на тази страница) и да ни го донесете лично или да ни го изпратите по имейл или поща, заедно с документ за платена такса по банков път. След това ние ще изпратим вашия TRF директно на институцията.

Какво означава моята оценка от IELTS?

Вие ще получите оценка на всеки компонент на изпита по скала от 0 до 9, която показва вашето ниво на владеене на английски език.

Вашият TRF показва оценка за всяко едно от четирите умения (слушане, четене, писане и говорене), както и обща оценка. Може да получите оценки, които са цели числа (например 5.0, 6.0, 7.0) или оценки с половинки (например 5.5, 6.5, 7.5) за всеки раздел от теста.

Научете повече за това как да разберете резултата си от IELTS и какво означава вашата оценка 

Валидност на IELTS резултатите

Организациите обикновено признават резултати от IELTS, издадени преди не повече от две години, освен ако не предоставите доказателства, че активно поддържате и подобрявате нивото на владеене на английски език след полагане на изпита. Ние не могжем да потвърдим валидността на изпитни резултати, които са по-стари от две години.

Как мога да получа преразглеждане на резултатите ?

Ако не сте получили очакваната оценка, можете да кандидатствате за преразглеждане на резултатите ("Enquiry on Results"). Можете да изберете кои компоненти от изпита желаете да бъдат преразгледани наново и ще трябва да заявите това в изпитния център, където сте държали теста.

Таксата през 2020 г за тази услуга е:

  • IELTS Academic/ General: 210 лв.
  • IELTS за UKVI: 200 лв. 
  • IELTS Life Skills: 130 лв.

Сумата ще ви бъде възстановена, ако цялостната ви оценка се промени в резултат от проверката.

Трябва да заявите преразглеждане не по-късно от шест седмици след датата на теста.

Изтеглете и попълнете формуляра "Enquiry on Results" по-долу и го изпратете сканиран по  имейл или поща, заедно със сканирано копие на вашия оригинален Test Report Form и документ за платена такса по банков път до Citibank, IBAN (в лева) BG77 CITI 9250 1051 0015 01. 

Извършването на проверката на резултатите отнема от 2 до 21 дни. При промяна в резултата е необходимо да ни изпратите оригиналния TRF, за да издадем нов с актуализираната оценка.

Мога ли да се явя отново на теста IELTS?

Няма ограничения за последващо явяване на IELTS. Можете да се запишете за тест веднага щом се почувствате готови за това.

Моля, обърнете внимание, че вашият резултат няма да се повиши значително, освен ако не положите значителни усилия за подобряване на нивото на владеене на английски език преди явяване на теста. Посетете раздела за подготовка, за да направите пробен тест и да оцените своето ниво.