Условията, описани на тази страница важат за IELTS (Academic и General Training). Политиката за отмяна и възстановяванетто на таксите за IELTS UKVI можете да видите тук. 

Отмяна на вашия IELTS тест

Ако отмените Вашия тест до пет седмици преди изпитната дата, ще ви бъде възстановена сумата с изключение на административна такса от 25% от изпитната такса.

Моля, имайте предвид, че възстановяването на таксата може да отнеме от четири до шест седмици за обработка.

Не е позволено възстановяване на сумата за IELTS в рамките на пет седмици до изпитната дата. Изключения от тази политика се правят в следните случаи:

  • сериозно здравословно състояние или медицински инцидент, като постъпване в болница или значимо нараняване
  • опечаление – загуба на близък член на семейството
  • трудности или травма, като това да сте били жертва на престъпление или да сте участвали в пътен инцидент
  • военна служба.

За да отмените Вашия IELTS тест (Academic и General Training), моля влезте в Портала за кандидати и подайте молба за отмяна, заедно с придружаващите документи / доказателства.

Ако медицинският документ, потвърждаващ болест към датата на теста, се предостави в рамките на пет работни дни от изпитната дата, заедно с подадената молба за отмяна на изпита в Портала за кандидати, таксата се възстановя, с изключение на административна такса от 25% от изпитната такса.

Приемат се единствено оригинални медицински сертификати на български и английски език. Ако не получим Вашата молба за отмяна, заедно с придружаващите документи / доказателства в Портала за кандидати до петия работен ден след теста, Вие ще бъдете отчетен като неявил се и губещ всички претенции.

Моля, имайте предвид, че не приемаме извинителни бележки от членове на семейството.

Копия, изпратени по факс или имейл не се приемат.

Промяна на датата на теста

Ако Ви се налага да промените датата на Вашия тест, можете да го направите до пет седмици преди изпитната дата, без да Ви се удържа допълнителна административна такса. 

Моля имайте предвид, че новата изпитна дата трябва да бъде в рамките на три месеца от оригиналната дата. В случай на болест, промяната е възможна в рамките на пет седмици от изпита, ако оригиналният медицински сертификат се предостави до пет работни дни от изпитната дата, заедно с Request for Refund or Test Date Transfer Form.

Ако получите нова изпитна дата (независимо дали преди теста или поради болест) и Вие сте болен / болна на втората изпитна дата, нямате право на възстановяване на изпитната такса или промяна на нова изпитна дата.

За да заявите промяна на изпитната дата, моля попълнете и изпратете на имейл адрес: ielts@britishcouncil.bg формуляра Request for IELTS Test Date Transfer Form, която ще намерите най-отдолу в страницата.

Ако Ви се налага да промените датата на Вашия тест по-малко от пет седмици преди изпитната дата, ще трябва да платите административна така от 25% от изпитната такса при определени условия.

Споделете това