Условията, описани на тази страница важат за IELTS (Academic и General Training). Политиката за отмяна и възстановяванетто на таксите за IELTS UKVI можете да видите тук. 

Моля, посетете нашия сайт Take IELTS, за да се запознаете с политиката ни за отмяна на изпит IELTS Online.

Отмяна на вашия IELTS тест

Ако отмените Вашия тест до пет седмици преди изпитната дата, ще ви бъде възстановена сумата с изключение на административна такса от 25% от изпитната такса.

Моля, имайте предвид, че възстановяването на таксата може да отнеме от четири до шест седмици за обработка.

Не е позволено възстановяване на сумата за IELTS в рамките на пет седмици до изпитната дата.

За да отмените Вашия IELTS тест (Academic и General Training), моля влезте в Портала за кандидати и подайте молба за отмяна, заедно с придружаващите документи / доказателства.

Ако медицинският документ, който потвърждава, че кандидатът е бил болен/а към датата на теста, се предостави в рамките на два календарни дни от изпитната дата, заедно с подадената молба за отмяна на изпита в Test Taker Portal, таксата се възстановява, с изключение на административна такса от 25% от изпитната такса.

Приемат се и се признават единствено оригинални медицински документи (болничен лист), издадени от практикуващ лекар (личен или лекуващ лекар) на български и английски език. Ако не получим Вашата молба за отмяна на изпита, заедно с придружаващите документи/доказателства в Test Taker Portal до втория календарен ден след теста, Вие ще бъдете регистриран като кандидат, който не се е явил на изпита и ще изгубите всички финансови и други претенции.

Моля, имайте предвид, че не приемаме извинителни бележки от членове на семейството.

Копия, изпратени по факс или имейл не се приемат.

Промяна на датата на теста

Ако Ви се налага да промените датата на Вашия тест, можете да го направите до пет седмици преди изпитната дата, без да Ви се удържа допълнителна административна такса. 

Моля имайте предвид, че новата изпитна дата трябва да бъде в рамките на три месеца от оригиналната дата. В случай на болест, промяната е възможна в рамките на пет седмици от изпита, ако оригиналният медицински сертификат се предостави до пет работни дни от изпитната дата, заедно с Request for Refund or Test Date Transfer Form.

Ако получите нова изпитна дата (независимо дали преди теста или поради болест) и Вие сте болен / болна на втората изпитна дата, нямате право на възстановяване на изпитната такса или промяна на нова изпитна дата.

За трансфер на изпитна дата се заплаща административна такса в размер на 25% от изпитната IELTS такса.

За да заявите промяна на изпитната дата, моля попълнете и изпратете на имейл адрес: ielts@britishcouncil.bg формуляра Request for IELTS Test Date Transfer Form, която ще намерите най-отдолу в страницата.

Извънредни обстоятелства и специални съображения

В извънредни случаи е възможно да не успеете да присъствате на изпита или да сте възпрепятстван/а, поради заболяване, нараняване или друго събитие извън Вашия контрол и вече да не отговаряте на изискванията за стандартно анулиране, възстановяване на средства или прехвърляне на теста към бъдеща дата. В тези случаи, включително опечаление, граждански размирици или икономическа криза, можете да подадете молба до Вашия официално оторизиран изпитен център за специални съображения, поради извънредни обстоятелства. Можете да намерите повече информация за този процес тук

При определени обстоятелства, които са извън контрола на тестовия център може да се наложи да отменим Вашия тест и да го прехвърлим за бъдеща дата. Тези обстоятелства включват, но не се ограничават, до екстремни метеорологични условия, природни бедствия, граждански размирици, масови протести, глобална пандемия или поради други събития от извънреден характер.

При тези обстоятелства Вашият изпитен център ще Ви информира във възможно най-кратък срок и ще Ви бъде предложено да изберете между пълно възстановяване на сумата или прехвърляне на теста към бъдеща дата.

Ако Вашият тест бъде отменен или отложен поради други обстоятелства като техническа повреда, фактори, свързани с мястото на провеждане или фактори на околната среда, Вашият официален изпитен център ще Ви информира във възможно най-кратък срок и ще Ви бъде направено предложение да изберете между пълно възстановяване на сумата или прехвърляне на теста към бъдеща дата.

Споделете това