Условията, описани на тази страница важат за IELTS (Academic и General Training). Политиката за отмяна и възстановяванетто на таксите за IELTS UKVI можете да видите тук. 

Отмяна на вашия IELTS тест

  • Ако отмените вашия тест преди крайния срок за регистрация за изпитната дата, ще ви бъде възстановена пълната изпитна такса. 
  • Ако не се явите в деня на изпита поради заболяване и поискате възстановяване на изпитната такса, ще ви бъде върната част от изпитната такса без административна такса от 126 лева. 

Промяна на датата на теста

  • Ако се налага да промените датата на вашия тест, можете да го направите преди крайния срок за регистрация за съответната изпитна дата, без да се удържа допълнителна административна такса. След oдобрение на молбата ви, е необходимо да изберете дата в рамките на следващите три месеца. Новата дата ще бъде потвърдена от администратора, в зависимост от свободните места. Може да има ограничение в броя на изпитните дати през следващия 5-седмичен период.
  • Ако сте болни в деня на изпита и желаете да се прехвърлите за следваща изпитна дата, е необходимо да заплатите допълнителна административна такса от 126 лева. Изпитната дата, за която желаете да се прехвърлите не трябва да е след повече от 3 месеца. Ако искате да се прехвърлите за изпитна дата след повече от 3 месеца, трябва да кандидатствате за възстановяване на изпитната такса и след това отново да се регистрирате. 
  • Ако се налага да промените датата на компонента Говорене (трябва да бъде направено в рамките на 7 дни преди или след изпитната дата) е необходимо да заплатите допълнителна административна такса от 95 лева.

За да отмените или промените датата на теста си, е необходимо да попълните формуляра "Request for Refund or Test Date Transfer Form" (вижте в края на тази страница) и да го изпратете по пощата до Британски съвет в България, ул. Кракра 7, гр. София 1504, или сканиран по имейл (формулярът трябва да бъде подписан.). 

В случай на отмяна на тест или искане за промяна на изпитна дата поради медицински причини, към формуляра  "Request for Refund or Test Date Transfer Form" трябва да приложите съответните медицински документи, описани във формуляра, в рамките на 5 дни след датата на теста. 

Не се приемат копия, изпратени по факс или имейл. Препоръчваме да изпратите медицинските удостоверения с препоръчана поща или куриер.

Не се приемат извинителни медицински бележки, издадени от член на семейството.

Споделете това