Можете да направите IELTS теста в хартиен или в компютърен вариант в един от нашите официални изпитни центрове в България.

Независимо от избрания от вас вариант на теста, съдържанието и структурата на IELTS ще бъдат едни и същи. Единствената разлика е, че ще въведете вашите отговори на компютър или ще ги запишете на хартия – изберете този начин, който ви е най-удобен.

IELTS в компютърен вариант

Ще отговаряте на въпросите от компонентите „Слушане“, „Четене“ и „Писане“ на компютър. Компонентът „Говорене“ ще се проведе чрез интервю с обучен изпитващ за IELTS, тъй като това е най-ефективният начин за оценка.

Ако решите да направите IELTS на компютър, ще имате избор от повече изпитни дати, а вашите резултати ще бъдат готови след 5-7 дни.

Компютърният вариант на теста се провежда в сградата на Британски съвет в София. 

Регистрирайте се за IELTS Academic или General Training на компютър.

IELTS в хартиен вариант

Ако изберете да се явите на IELTS в хартиен вариант, ще отговаряте на въпросите от разделите „Слушане“, „Четене“ и „Писане“ на хартиен носител. Компонентът „Говорене“ ще се проведе чрез интервю с обучен изпитващ за IELTS, тъй като това е най-ефективният начин за оценка.

Вашите резултати ще бъдат готови 13 календарни дни след датата на изпита. За изпитните датите и градовете, в които се провежда IELTS, вижте таблицата по-долу. 

Ако имате някакви специални изисквания, препоръчваме да изберете теста на хартия.

Регистрирайте се за IELTS Academic или General Training на хартия. 

Изберете дата за теста

Таблиците по-долу показват предстоящите изпитни дати за IELTS Academic и General Training на хартия. Тези дати не включват IELTS UKVI. 

Select an IELTS test right for you

Изберете град

Благоевград

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
22/08/2020 IELTS Academic 06/08/2020 Регистрирайте се сега
22/08/2020 IELTS General Training 06/08/2020 Регистрирайте се сега
07/11/2020 IELTS Academic 22/10/2020 Регистрирайте се сега

Бургас

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
06/06/2020 IELTS Academic 21/05/2020 Регистрирайте се сега
15/10/2020 IELTS Academic 01/10/2020 Регистрирайте се сега
03/12/2020 IELTS Academic 19/11/2020 Регистрирайте се сега

Варна

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
21/03/2020 IELTS General Training 05/03/2020 Регистрирайте се сега
18/07/2020 IELTS Academic 02/07/2020 Регистрирайте се сега
17/09/2020 IELTS Academic 27/08/2020 Регистрирайте се сега
17/09/2020 IELTS General Training 27/08/2020 Регистрирайте се сега
12/11/2020 IELTS Academic 29/10/2020 Регистрирайте се сега
12/11/2020 IELTS General Training 29/10/2020 Регистрирайте се сега

Велико Търново

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
30/04/2020 IELTS Academic 15/04/2020 Регистрирайте се сега

Пловдив

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
30/04/2020 IELTS Academic 15/04/2020 Регистрирайте се сега
06/08/2020 IELTS Academic 23/07/2020 Регистрирайте се сега
12/11/2020 IELTS Academic 29/10/2020 Регистрирайте се сега
12/11/2020 IELTS General Training 29/10/2020 Регистрирайте се сега

Русе

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
10/10/2020 IELTS Academic 24/09/2020 Регистрирайте се сега

София

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
07/03/2020 IELTS Academic 27/02/2020 Регистрирайте се сега
07/03/2020 IELTS General Training 27/02/2020 Регистрирайте се сега
04/04/2020 IELTS Academic 19/03/2020 Регистрирайте се сега
04/04/2020 IELTS General Training 19/03/2020 Регистрирайте се сега
30/05/2020 IELTS Academic 14/05/2020 Регистрирайте се сега
30/05/2020 IELTS General Training 14/05/2020 Регистрирайте се сега
13/06/2020 IELTS Academic 28/05/2020 Регистрирайте се сега
13/06/2020 IELTS General Training 28/05/2020 Регистрирайте се сега
11/07/2020 IELTS Academic 25/06/2020 Регистрирайте се сега
11/07/2020 IELTS General Training 25/06/2020 Регистрирайте се сега
08/08/2020 IELTS Academic 30/07/2020 Регистрирайте се сега
08/08/2020 IELTS General Training 30/07/2020 Регистрирайте се сега
26/09/2020 IELTS Academic 10/09/2020 Регистрирайте се сега
26/09/2020 IELTS General Training 10/09/2020 Регистрирайте се сега
31/10/2020 IELTS Academic 15/10/2020 Регистрирайте се сега
31/10/2020 IELTS General Training 15/10/2020 Регистрирайте се сега
21/11/2020 IELTS Academic 05/11/2020 Регистрирайте се сега
21/11/2020 IELTS General Training 05/11/2020 Регистрирайте се сега
05/12/2020 IELTS Academic 19/11/2020 Регистрирайте се сега
05/12/2020 IELTS General Training 19/11/2020 Регистрирайте се сега

Стара Загора

Изпитна дата Вариант Краен срок за регистрация Регистирайте се
21/05/2020 IELTS Academic 07/05/2020 Регистрирайте се сега
21/05/2020 IELTS General Training 07/05/2020 Регистрирайте се сега

Можете да се явите на IELTS в компютърен или хартиен вариант в някой от нашите официални изпитни центрове. Разберете кой тест е подходящ за вас и как да се запишете.