Можете да направите IELTS теста в хартиен или в компютърен вариант в един от нашите официални изпитни центрове в България.

Независимо от избрания от вас вариант на теста, съдържанието и структурата на IELTS ще бъдат едни и същи. Единствената разлика е, че ще въведете вашите отговори на компютър или ще ги запишете на хартия – изберете този начин, който ви е най-удобен.

IELTS в компютърен вариант

Ще отговаряте на въпросите от компонентите „Слушане“, „Четене“ и „Писане“ на компютър. Компонентът „Говорене“ ще се проведе чрез интервю с обучен изпитващ за IELTS, тъй като това е най-ефективният начин за оценка.

Ако решите да направите IELTS на компютър, ще имате избор от повече изпитни дати, а вашите резултати ще бъдат готови след 1-5 дни.

Компютърният вариант на теста се провежда в сградата на Британски съвет в София. 

Регистрирайте се за IELTS Academic или General Training на компютър.

IELTS в хартиен вариант

Ако изберете да се явите на IELTS в хартиен вариант, ще отговаряте на въпросите от разделите „Слушане“, „Четене“ и „Писане“ на хартиен носител. Компонентът „Говорене“ ще се проведе чрез интервю с обучен изпитващ за IELTS, тъй като това е най-ефективният начин за оценка.

Вашите резултати ще бъдат готови 13 календарни дни след датата на изпита. За изпитните датите и градовете, в които се провежда IELTS, вижте таблицата по-долу. 

Ако имате някакви специални изисквания, препоръчваме да изберете теста на хартия.

Регистрирайте се за IELTS Academic или General Training на хартия.

Споделете това