Можете да направите IELTS теста в хартиен или в компютърен вариант в един от нашите официални изпитни центрове в България.

Независимо от избрания от вас вариант на теста, съдържанието и структурата на IELTS ще бъдат едни и същи. Единствената разлика е, че ще въведете вашите отговори на компютър или ще ги запишете на хартия – изберете този начин, който ви е най-удобен.

IELTS в компютърен вариант

Ще отговаряте на въпросите от компонентите „Слушане“, „Четене“ и „Писане“ на компютър. Компонентът „Говорене“ ще се проведе чрез интервю с обучен изпитващ за IELTS, тъй като това е най-ефективният начин за оценка.

Ако решите да направите IELTS на компютър, ще имате избор от повече изпитни дати, а вашите резултати ще бъдат готови след 3-5 дни.

Компютърният вариант на теста се провежда в сградата на Британски съвет в София. 

Регистрирайте се за IELTS Academic или General Training на компютър.

IELTS в хартиен вариант

Ако изберете да се явите на IELTS в хартиен вариант, ще отговаряте на въпросите от разделите „Слушане“, „Четене“ и „Писане“ на хартиен носител. Компонентът „Говорене“ ще се проведе чрез интервю с обучен изпитващ за IELTS, тъй като това е най-ефективният начин за оценка.

Вашите резултати ще бъдат готови 13 календарни дни след датата на изпита. За изпитните датите и градовете, в които се провежда IELTS, вижте таблицата по-долу. 

Ако имате някакви специални изисквания, препоръчваме да изберете теста на хартия.

Регистрирайте се за IELTS Academic или General Training на хартия. 

Изберете дата за теста

Таблиците по-долу показват предстоящите изпитни дати за IELTS Academic и General Training на хартия. Тези дати не включват IELTS UKVI. 

Select an IELTS test right for you

Изберете град

Sofia

Място на провеждане: British Council Sofia, British Council, 7 Krakra street,, Sofia 1504

Изпитна дата Test detail Краен срок за регистрация Регистирайте се
02/11/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
26/10/2020 Регистрирайте се сега
03/11/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
27/10/2020 Регистрирайте се сега
04/11/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
28/10/2020 Регистрирайте се сега
05/11/2020 IELTS General Training
Computer-delivered
29/10/2020 Регистрирайте се сега
18/11/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
11/11/2020 Регистрирайте се сега
18/11/2020 IELTS General Training
Computer-delivered
11/11/2020 Регистрирайте се сега
23/11/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
16/11/2020 Регистрирайте се сега
24/11/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
17/11/2020 Регистрирайте се сега
25/11/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
18/11/2020 Регистрирайте се сега
25/11/2020 IELTS General Training
Computer-delivered
18/11/2020 Регистрирайте се сега
26/11/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
19/11/2020 Регистрирайте се сега
26/11/2020 IELTS General Training
Computer-delivered
19/11/2020 Регистрирайте се сега
07/12/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
30/11/2020 Регистрирайте се сега
08/12/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
01/12/2020 Регистрирайте се сега
09/12/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
02/12/2020 Регистрирайте се сега
09/12/2020 IELTS General Training
Computer-delivered
02/12/2020 Регистрирайте се сега
10/12/2020 IELTS Academic
Computer-delivered
03/12/2020 Регистрирайте се сега

Варна

Място на провеждане: Varna, Varna

Изпитна дата Test detail Краен срок за регистрация Регистирайте се
12/11/2020 IELTS Academic
Paper-based
04/11/2020 Регистрирайте се сега
12/11/2020 IELTS General Training
Paper-based
04/11/2020 Регистрирайте се сега

Пловдив

Място на провеждане: Plovdiv, Plovdiv

Изпитна дата Test detail Краен срок за регистрация Регистирайте се
12/11/2020 IELTS General Training
Paper-based
04/11/2020 Регистрирайте се сега

София

Място на провеждане: Sofia, Sofia

Изпитна дата Test detail Краен срок за регистрация Регистирайте се
21/11/2020 IELTS Academic
Paper-based
12/11/2020 Регистрирайте се сега
21/11/2020 IELTS General Training
Paper-based
12/11/2020 Регистрирайте се сега

Можете да се явите на IELTS в компютърен или хартиен вариант в някой от нашите официални изпитни центрове. Разберете кой тест е подходящ за вас и как да се запишете.