Важно е да се запознаете и да приемете общите условия на IELTS, когато се регистрирате за изпита. 

Ще намерите общите условия в Notice to Candidates, които можете да изтеглите в края на тази страница. 

Общите условия съдържат важна информация, включително и подробности за:

 • протичането на изпитния ден
 • какво можете да носите в изпитната зала
 • правилата, които е необходимо да спазвате 
 • сигурност на изпита 
 • резултати
 • процедура за отмяна на изпитната дата
 • как използваме вашите данни.

С регистрирането си за изпита онлайн, Вие потвърждавате, че сте прочели, съгласни сте и ще спазвате Общите условия на IELTS.  

Важно:

Сигурността на изпита IELTS е важна за нас. Като допълнителна мярка, всички кандидати ще бъдат снимани от административния персонал в изпитния ден. Необходимо е да се запознаете с инструкциите за снимане в изпитния ден, които ще получите след регистрация. 

Възстановяване на изпитна такса

Можете да кандидатствате за възстановяване на изпитната такса:

 • Ако отмените Вашата регистрация преди крайния срок за регистрация за изпитната дата: ще ви бъде възстановена пълната изпитна такса, без да се удържа административна такса. 
 • Ако сте болни в деня на изпита, необходимо е да ни предоставите медицински документ не по-късно от 5 работни дни след датата на писмения изпит, който да удостоверява медицинския проблем на изпитната дата. Медицинският документ за работещи е болничен лист, а в останалите случаи – медицинска бележка, придружена от амбулаторен лист. Ако сте над 18 години и не работите, трябва също да представите копие от студентска книжка или регистрация за безработен. Ще Ви бъде възстановена изпитната такса минус административна такса от 100 лева

Моля, попълнете и изпратете Request for Refund or Test Date Transfer Form (в края на тази страница), заедно с необходимите документи.

Промяна на изпитна дата

Можете да кандидаствате за промяна на изпитната дата:

 • Ако сте болни в деня на изпита и желаете да се прехвърлите за следваща изпитна дата, трябва да ни предоставите искане за трансфер, заедно с оригинален медицински документ, не по-късно от 5 работни дни след датата на писмения изпит, който да удостоверява медицинския проблем на изпитната дата. Медицинският документ за работещи е болничен лист, а в останалите случаи – медицинска бележка, придружена от амбулаторен лист. Ако сте над 18 години и не работите, трябва също да представите копие от студентска книжка или регистрация за безработен. Ще бъдете прехвърлени към следваща изпитна дата, но за това е необходимо да заплатите допълнителна административна такса от 100 лева.  Изпитната дата, за която желаете да се прехвърлите, не трябва да е след повече от 3 месеца. Ако искате да се прехвърлите за изпитна дата след повече от 3 месеца, трябва да кандидатствате за възстановяване на изпитната такса и след това отново да се регистрирате. 
 • Преди крайния срок за регистрация за изпитната дата, за която сте регистриран, без допълнителна административна такса.  След oдобрение на молбата Ви, е необходимо да изберете дата в рамките на следващите три месеца. Новата дата ще бъде потвърдена от администратора, в зависимост от свободните места. Може да има ограничение в броя на изпитните дати през следващия пет-седмичен период.

За да заявите прехвърляне на изпитната дата, моля попълнете и изпратете Request for Refund or Test Date Transfer Form (в края на тази страница).

Промяна на варианта на изпита

Преди крайния срок за регистрация можете да промените варианта на IELTS (Academic/General Training), за който сте се записали първоначално. 

Вижте още