Достъп до вашата информация в Test Taker Portal

Test Taker Portal ви дава достъп до цялата информация свързана с с  вашия IELTS, включително:

  • датата на вашия тест
  • място на провеждане на компонентите "Слушане", "Четене", "Писане" и "Говорене" (на разположение пет дни преди теста)
  • вашата информация за плащания
  • вашите контакти
  • вашите резултати
  • достъп до Road to IELTS – Last Minute Course 
  • информация за връзка с Британски съвет.

Достъп до вашите резултати

Ако сте се явили на хартиен или на компютърен вариант на теста, влезте тук с вашите имейл и парола. 

 

Споделете това