Информация и препоръки за деня на теста IELTS 

Ако се явявате на IELTS дистанционно от дома си или от друго място, задължително се информирайте за настройките и изискванията в раздела ни за IELTS Online.

Информацията по-долу е приложима само ако се явявате на изпит по IELTS в изпитен център.

Вероятно изпитвате известни притеснения относно вашия изпитен ден. За да могат нещата да протекат възможно най-гладко, сме събрали информация, която да ви помогне да разберете какво се случва в деня на вашия тест.

Важно е да пристигнете на време. Ще получите имейл поне една седмица преди първата изпитна дата, за да знаете по кое време започва тестът. Имейлът също така ще ви запознае с процедурите и графика за деня на теста. Ако пристигнете със закъснение, е възможно да не бъдете допуснати до явяване на теста.

Ако сте заявили специални условия поради неравностойно положение или друга причина, в деня на теста ще бъде създадена необходимата организация за вас. За целта е необходимо да се свържете се с нас три месеца предварително.

Вашият устен тест може да се състои в същия ден, в който се провеждат останалите части от теста или до една седмица преди или след това. Ще получите предварително уведомление. 

Уверете се, че сте подготвени и че преди явяването си на изпита сте се нахранили и сте пили достъчно течности. Не е позволено внасянето на храна в изпитната зала. Допуска се само внасянето на вода в прозрачна бутилка.

Колко дълго продължава тестът?

Компонентите "Слушане", "Четене" и "Писане" отнемат 2 часа и 40 минути и между отделните части на теста няма почивки.

Вашият устен тест може да бъде в същия ден с останалите части от теста или до една седмица преди или след това. Ще получите предварително уведомление. 

Какво трябва да нося в изпитната зала?

Трябва да носите:

  • документ за самоличност: лична карта/ паспорт 
  • молив и химикал (моливът е необходим за компонентите "Слушане" и "Четене")
  • гума за изтриване
  • предпазна маска 

Препоръчваме да носите:

  • прозрачна бутилка с вода. 

Няма да можете да внесете нищо друго в изпитната зала.

Изключете мобилния си телефон и всички други електронни устройства. Ще ви помолят да оставите тези устройства и други лични вещи извън изпитната зала.

Какво да правя с останалите си лични вещи?

Ще има охранявано място, на което трябва да оставите личните си вещи. Британски съвет не носи отговорност при загуба или повреда на ваши лични вещи в изпитния център. Препоръчваме да оставите ценните си вещи като мобилни телефони и компютри у дома.

Кога ще бъде проверена моята самоличност?

Персоналът на изпитния център ще провери вашата самоличност при пристигането ви.

Моля, носете със себе си същия валиден документ за самоличност (лична карта/ или паспорт), които сте използвали при записването за вашия тест.

Не се приемат невалидни или с изтекъл срок лични карти/ документи за самоличност. Ако не можете да представите валиден личен документ, няма да бъдете допуснати до теста.

Кога ще бъде направена моя снимка?

Вашата снимка ще бъде направена в деня на изпита като допълнителна мярка за сигурност и ще бъде включена в доклада с резултатите от теста (Test Report Form).

Какво се случва в края на теста?

Останете на мястото си, докато квесторът не ви даде разрешение да напуснете стаята.

Ако считате, че е имало проблеми, които може да са повлияли на вашето представяне, незабавно уведомете квестора.

Ако искате да съобщите за проблем или да направите оплакване, помолете вашия квестор за съответния формуляр, който ще трябва да попълните преди да напуснете изпитната зала.

Какво ще се случи, ако ми е необходима помощ по време на теста?

Ако имате някакви въпроси по време на теста, можете да вдигнете ръка и да помолите за помощ.

По време на компонента "Слушане" проверете дали чувате добре звука. Вдигнете ръката си и уведомете квестора, ако не чувате записа.

Моля, обърнете внимание, че разполагате с 10 минути в края на компонента "Слушане", за да пренесете своите отговори във формуляра за отговори. Това не важи за компонента "Четене", в края на който няма да разполагате с време за пренасяне на отговорите си. Ето защо е необходимо да се уверите, че записвате своите отговори директно във формуляра за отговори, когато завършвате всеки раздел от компонента "Четене".

Ако е необходимо да отидете до тоалетната по време на теста, вдигнете ръка, за да привлечете вниманието на квестора. Не смущавайте останалите явяващи се на теста. 

Безопасно ли е да се явя на изпит в Британски съвет?

Здравето на кандидатите и екипът ни са наш приоритет. Преди да проведем изпитна сесисия, ние:

  • проверяваме, че са спазени всички насоки за безопасност на държавните власти, както и тези на Британски съвет;
  • информираме служителите на изпитния център какво да правят и как да се подготвят за пристигането на кандидатите.

Въведохме следните допълнителни мерки, за да направим местата за провеждане на нашите изпити възможно най-безопасни: 

  • Залите за провеждане на изпитите ще бъдат почиствани преди всяка сесия;
  • При компютърен вариант на изпитите, оборудването ще бъде дезинфекцирано преди всяка изпитна сесия;
  • Ще осигурим дезинфектанти и ще помолим всички кандидати да ги използват редовно или да мият ръцете си, за да осигурят безопасна среда. Също така, ще осигурим течен сапун в тоалетните, така че кандидатите да могат да измият ръцете си;

Кандидатите, които имат симптоми, наподобяващи тези на Covid-19, не бива да се явяват на изпит. В  сайта на Световната здравна организация ще намерите обща информация за мерките за хигиена и дезинфекция, които се препоръчват във връзка с Covid-19. 

Ако кандидат прояви симптоми непосредствено преди изпитната си сесия, е необходимо да се свърже с Изпитния ни център, за да пренасрочи изпитната си дата. 

 

Британски съвет взема сериозни мерки за вашата сигурност

Моля, обърнете внимание, че сигурността по време на теста IELTS в Британски съвет е много важна. Като допълнителна мярка, от всички кандидати ще се изисква снимка, направена от административния персонал на IELTS в деня на теста. Моля, уверете се, че сте се запознали с инструкциите за заснемане, които ще ви бъдат предоставени след като се запишете за теста. 

Ръчни часовници, независимо от техния модел и възраст, не се допускат в изпитната зала. Ще ви помолят да оставите часовника си, заедно с останалите си лични вещи, в охраняемата зона за багаж. В изпитната зала ще има стенен часовник.

Споделете това