Информация и препоръки за деня на теста IELTS 

Вероятно изпитвате известни притеснения относно вашия изпитен ден. За да могат нещата да протекат възможно най-гладко, сме събрали информация, която да ви помогне да разберете какво се случва в деня на вашия тест.

Важно е да пристигнете на време. Ще получите имейл поне една седмица преди първата изпитна дата, за да знаете по кое време започва тестът. Имейлът също така ще ви запознае с процедурите и графика за деня на теста. Ако пристигнете със закъснение, е възможно да не бъдете допуснати до явяване на теста.

Ако сте заявили специални условия поради неравностойно положение или друга причина, в деня на теста ще бъде създадена необходимата организация за вас. За целта е необходимо да се свържете се с нас три месеца предварително.

Вашият устен тест може да се състои в същия ден, в който се провеждат останалите части от теста или до една седмица преди или след това. Ще получите предварително уведомление. 

Уверете се, че сте подготвени и че преди явяването си на изпита сте се нахранили и сте пили достъчно течности. Не е позволено внасянето на храна в изпитната зала. Допуска се само внасянето на вода в прозрачна бутилка.

Трябва ли да предоставя Зелен сертификат / COVID сертификат?

Въз основа на заповедта на министъра на здравеопазването № РД-01-856/ 19.10.2021, явяването на изпит (в това число изпитите, организирани от Британски съвет –  IELTS, Cambridge English Qualifications и всички останали университетски и училищни изпити), ще е възможно само ако кандидатът представи Зелен сертификат / COVID сертификат, издаден от съответните здравни власти. Кандидати под 18-годишна възраст ще бъдат допускани на изпит без Зелен сертификат / COVID сертификат.

Зелен сертификат / COVID сертификат може да бъде издаден от съответните органи на лица, които са завършили своя ваксинационен цикъл (www.his.bg) с една от одобрените ваксини, са преболедували COVID-19 или предоставят негативен резултат от PCR тест или бърз антигенен тест. За повече информация, моля запознайте се с наредбата на министъра на здравеопазването: www.mh.government.bg/bg.

Кандидатът носи отговорност преди изпита да се сдобие със Зелен сертификат / COVID сертификат, спрямо наредбата на министъра на здравеопазването.

Кандидатите ще трябва да предоставят в деня на изпита и преди да влязат в изпитната зала, хартиено или дигитално копие на своя Зелен сертификат / COVID сертификат, както и документ за самоличност.

Според изискванията на министъра на здравеопазването, кандидати без Зелен сертификат / COVID сертификат няма да бъдат допуснати до изпитната зала и няма да могат да се явят на изпит.

На кандидат, който не представи Зелен сертификат / COVID сертификат в деня на изпита, няма да се предлагат опции за възстановяване на такса или промяна на изпитна дата.

Ако кандидатът има положителен резултат от PCR тест / бърз антигенен тест, моля да се свържи с нас за IELTS на: ielts@britishcouncil.bg, за да обсъдим възможен трансфер за следваща дата. Кандидатът ще е необходимо да предостави доказателство за положителния резултат.

Безопасно ли е да се явя на изпит в Британски съвет с оглед на пандемията от Covid-19?

Здравето на кандидатите и екипът ни са наш приоритет. Преди да проведем изпитна сесисия, ние:

 • проверяваме, че са спазени всички насоки за безопасност на държавните власти, както и тези на Британски съвет;
 • информираме служителите на изпитния център какво да правят и как да се подготвят за пристигането на кандидатите.

Въведохме следните мерки, за да направим местата за провеждане на нашите изпити възможно най-безопасни: 

 • Залите за провеждане на изпитите ще бъдат почиствани преди всяка сесия;
 • При компютърен вариант на изпитите, оборудването ще бъде дезинфекцирано преди всяка изпитна сесия;
 • Нашите служители ще носят маски. 
 • Всички кандидати за изпити също трябва да носят маска във всички помещения в изпитните ни центрове, включително в зоната за изчакване, за регистрация, за оставяне на багаж, при съпровождане до изпитната зала и до тоалетните. Поради увеличаващия се брой на заразени с Covid-19 носенето на маска е задължително по време на цялата изпитна сесия – от влизането в изпитния център до напускането му. Ако имате разрешение да не носите маска (например поради заболявания като астма), е необходимо да предоставите медицински документ, който да удостоверява това. Документът трябва да се представи в деня на изпита при регистрацията ви в изпитния център. 
 • Задължително е спазването на дистанция от 1,5 метра. 
 • От вас ще се изисква да носите маска във всички общи части на сградата и да спазвате физическо разстояние от метър и половина по всяко време. Няма да предоставяме маски, но кандидатите ще трябва да носят свои в деня на изпита;
 • Ако желаете, можете да носите латексови ръкавици, въпреки че те не са задължителни;
 • Ще осигурим дезинфектанти и ще помолим всички кандидати да ги използват редовно или да мият ръцете си, за да осигурят безопасна среда. Също така, ще осигурим течен сапун в тоалетните, така че кандидатите да могат да измият ръцете си;
 • Няма да предоставяме химикалки или моливи. Кандидатите ще трябва да ползват свои собствени канцеларски материали.

Декларация за сипмтоми

Кандидатите, които имат симптоми, наподобяващи тези на Covid-19, не бива да се явяват на изпит. В  сайта на Световната здравна организация ще намерите обща информация за мерките за хигиена и дезинфекция, които се препоръчват във връзка с Covid-19. 

Ако кандидат прояви симптоми непосредствено преди изпитната си сесия, е необходимо да се свърже с Изпитния ни център, за да пренасрочи изпитната си дата. 

Преди началото на изпита, кандидатите ще бъдат помолени да попълнят декларация, в уверение на това, че не са под карантина, не са били в контакт с някого с Covid-19 през последните 14 дни и че самите те нямат симптоми, подобни на Covid-19.

 

Колко дълго продължава тестът?

Компонентите "Слушане", "Четене" и "Писане" отнемат 2 часа и 40 минути и между отделните части на теста няма почивки.

Вашият устен тест може да бъде в същия ден с останалите части от теста или до една седмица преди или след това. Ще получите предварително уведомление. 

Какво трябва да нося в изпитната зала?

Трябва да носите:

 • документ за самоличност: лична карта/ паспорт 
 • молив и химикал (моливът е необходим за компонентите "Слушане" и "Четене")
 • гума за изтриване
 • предпазна маска 

Препоръчваме да носите:

 • прозрачна бутилка с вода. 

Няма да можете да внесете нищо друго в изпитната зала.

Изключете мобилния си телефон и всички други електронни устройства. Ще ви помолят да оставите тези устройства и други лични вещи извън изпитната зала.

Какво да правя с останалите си лични вещи?

Ще има охранявано място, на което трябва да оставите личните си вещи. Британски съвет не носи отговорност при загуба или повреда на ваши лични вещи в изпитния център. Препоръчваме да оставите ценните си вещи като мобилни телефони и компютри у дома.

Кога ще бъде проверена моята самоличност?

Персоналът на изпитния център ще провери вашата самоличност при пристигането ви.

Моля, носете със себе си същия валиден документ за самоличност (лична карта/ или паспорт), които сте използвали при записването за вашия тест.

Не се приемат невалидни или с изтекъл срок лични карти/ документи за самоличност. Ако не можете да представите валиден личен документ, няма да бъдете допуснати до теста.

Кога ще бъде направена моя снимка?

Вашата снимка ще бъде направена в деня на изпита като допълнителна мярка за сигурност и ще бъде включена в доклада с резултатите от теста (Test Report Form).

Какво се случва в края на теста?

Останете на мястото си, докато квесторът не ви даде разрешение да напуснете стаята.

Ако считате, че е имало проблеми, които може да са повлияли на вашето представяне, незабавно уведомете квестора.

Ако искате да съобщите за проблем или да направите оплакване, помолете вашия квестор за съответния формуляр, който ще трябва да попълните преди да напуснете изпитната зала. Подобни оплаквания не могат да бъдат разглеждани след изготвянето на изпитните резултати. 

Какво ще се случи, ако ми е необходима помощ по време на теста?

Ако имате някакви въпроси по време на теста, можете да вдигнете ръка и да помолите за помощ.

По време на компонента "Слушане" проверете дали чувате добре звука. Вдигнете ръката си и уведомете квестора, ако не чувате записа.

Моля, обърнете внимание, че разполагате с 10 минути в края на компонента "Слушане", за да пренесете своите отговори във формуляра за отговори. Това не важи за компонента "Четене", в края на който няма да разполагате с време за пренасяне на отговорите си. Ето защо е необходимо да се уверите, че записвате своите отговори директно във формуляра за отговори, когато завършвате всеки раздел от компонента "Четене".

Ако е необходимо да отидете до тоалетната по време на теста, вдигнете ръка, за да привлечете вниманието на квестора. Не смущавайте останалите явяващи се на теста. 

Британски съвет взема сериозни мерки за вашата сигурност

Моля, обърнете внимание, че сигурността по време на теста IELTS в Британски съвет е много важна. Като допълнителна мярка, от всички кандидати ще се изисква снимка, направена от административния персонал на IELTS в деня на теста. Моля, уверете се, че сте се запознали с инструкциите за заснемане, които ще ви бъдат предоставени след като се запишете за теста. 

Ръчни часовници, независимо от техния модел и възраст, не се допускат в изпитната зала. Ще ви помолят да оставите часовника си, заедно с останалите си лични вещи, в охраняемата зона за багаж. В изпитната зала ще има стенен часовник.

Споделете това