Изпит в Британски съвет
Изпит в Британски съвет ©

British Council

Ако искате да получите резултатите, които заслужавате, добре е предварително да се подготвите за деня на изпита. Трябва да учите английски език усилено, но също е важно да знаете какво точно да очаквате в деня на изпита. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да успеете:

Съвети за успешно представяне

  • Запознайте се с формата на теста, за да избегнете изненади в изпитния ден. 
  • Използвайте предишни тестове за упражнение и проверете какви са критериите за оценка на IELTS.
  • Запишете се как говорите на английски или как правите упражнения за устния изпит на IELTS. След това прослушайте записа, за да чуете къде се колебаете, къде правите повторения или грешки, и къде може би говорите твърде бързо – това са четири от ключовите аспекти на устния изпит. 
  • Подчертайте ключовите думи във въпросите от компонентите слушане, четене и писане, за да сте сигурни, че знаете съвсем точно какво трябва да бъде включено в отговора ви. При компонента писане си направете план, преди да започнете да отговаряте. 
  • Научете и се опитайте да разпознаете синоними (различни думи с еднакво значение). В тестовете за слушане и четене ще забележите, че на ключови думи от въпросите често съответстват други думи със същото значение в текста. Познаването на синоними ще ви помогне да направите тези връзки и да се изразявате с по-богат набор от думи, когато говорите и пишете. 
  • Внимателно проверете отговорите си в тестовете по слушане и четене. Уверете се, че сте следвали инструкциите правилно, за да не загубите точки от оценката си. 
  • Наспете се добре предишната нощ и бъдете на мястото на изпита преди определения час. Пристигането в последната минута няма да ви помогне да се представите възможно най-добре на изпита. 

За повече информация, прочетете нашите Съвети за деня на изпита IELTS  или изтеглете брошурата IELTS Information for Candidates.