IELTS Academic – подгответе се висше образование

IELTS Academic оценява нивото ви на владеене на английски език и дали то е достатъчно, за да учите висше образование в англоезична среда. Изпитът отразява някои от характеристиките на академичния език и оценява готовността ви за обучение в университет.

Вземете този тест, ако искате да:

 • учите за бакалавърска степен или за по-висока квалификация, навсякъде по света
 • кандидатствате за ниво 4 на студентската виза в университет, който е спонсор „4-то ниво“ в Обединеното кралство
 • да работите в професионална организация в страна, в която се говори английски език.

Ако кандидатствате за британски университет, който е поискал от вас да вземете IELTS за UKVI (UK Visas and Immigration), научете повече за IELTS за UKVI.

Продължителност: 2 часа и 45 минути

Формат: Изпитът се състои от четири компонента: "Слушане", "Четене", "Писане" и "Говорене". Когато се запишете за IELTS чрез Британски съвет, изпитът ще се проведе в официален изпитен център.

Вашият устен изпит може да се състои в същия ден, в който се провеждат останалите изпитни компоненти или до една седмица преди или след това. Ще получите предварително уведомление за датите, на които ще се сътои всеки изпитен компонент.  

IELTS Academic, част 1: компонент "Слушане"

Продължителност: 30 минути плюс 10 минути, за да пренесете вашите отговори на листа за отговори

Формат: Четири аудио записа с различни акценти.

Включва различни видове въпроси:  

 • затворени въпроси с избор от няколко отговора
 • въпроси за свързване 
 • класифициране на диаграми
 • довършване на изречения.

Ще чуете четири записа на английски език и след това ще запишете вашите отговори на серия от въпроси.

 • Запис 1 — ежедневен разговор между двама души. 
 • Запис 2 — монолог на тема от ежедневието, например описание на местни обекти.
 • Запис 3 — разговор между не повече от четирима души в контекста на образованието и обучението, например университетски преподавател и студент обсъждат възложена задача.
 • Запис 4 — монолог на академична тема, например университетска лекция.

Оценяващите теста ще търсят доказателства за вашата способност да разбирате основните идеи, фактите, мненията и отношението на говорещите, целта на дадено изказване, както и способността ви да следите развитието на идеите.

IELTS Academic, част 2: компонент "Четене"

Продължителност: 60 минути

Формат:

 • Три дълги параграфа за четене, със задачи (включително диаграми, графики или илюстрации)
 • Текстовете варират от описателни и информативни до дискурсивни и аналитични.

Разделът "Четене" се състои от 40 въпроса, с които се цели да се тества широк диапазон от умения за четене. Тук се включват преглед на текста, четене с разбиране на основните идеи, четене за подробности, разбиране на логическите доводи и разпознаване на мнението, отношението и целта на автора на текста.

Този раздел включва три дълги текста, които варират от фактическа информация до дискусии и анализи. Те са взети от книги, списания и вестници. Избрани са за аудитория от неспециалисти, но са подходящи за хора, които ще учат в университет или търсят професионална реализация. 

IELTS Academic, част 3: компонент "Писане"

Продължителност: 60 минути

Формат:

 • Писмена задача, в която трябва да се опишат, обяснят или обобщят текст или диаграми (минимум 150 думи) 
 • Задача за есе (минимум 250 думи).

Темите са от общ характер и са подходящи за кандидати за бакалавърска или по-висока степен на висше образование, както и за тези, които търсят професионална реализация.

Задачите са две:

 • Задача 1 – ще ви бъде представена графика, таблица, чертеж или диаграма и трябва да опишете, обобщите или обясните информацията с ваши собствени думи. Може да ви помолят да опишете и обясните данни, да опишете етапите на даден процес, как работи нещо или да опишете обект или събитие.
 • Задача 2 – ще трябва да напишете есе в отговор на гледна точка, спор или проблем.

Отговорите на двете задачи трябва да са в официален стил.

IELTS Academic, част 4: компонент "Говорене"

Продължителност: 10 – 14 минути

Формат: 

 • Лично интервю с вашия изпитващ, включително кратки въпроси по познати теми и по-задълбочен разговор по зададена тема.

В раздела за говорене се оценява вашият говорим английски език. Всеки изпит се записва.

 • Част 1 – изпитващият ще ви задава общи въпроси за вас самия и серия въпроси на обща тема, като например за вашите дом, семейство, работа, следване и интереси. Тази част продължава между четири и пет минути. 
 • Част 2 – ще ви бъде дадена карта, на която ще ви бъде зададено да говорите на конкретна тема. Ще имате една минута, за да се подготвите, преди да започнете да говорите за не повече от две минути. След това изпитващият ще ви зададе един или два въпроса на същата тема.
 • Част 3 – ще ви бъдат зададени допълнителни въпроси по темата в част 2. Това ще ви даде възможност да дискутирате по-абстрактни идеи и теми. Тази част от изпита продължава между четири и пет минути.

Запишете се за IELTS Academic 

Успехът започва с IELTS. Ако вашата цел е да следвате в университет или да работите в страна, в която се говори английски език, тогава това е правилният тест за вас.

Ние в Британски съвет се стремим да ви осигурим подкрепата, която ви е необходима, за да се справите добре на теста. Когато се запишете при нас, получавате безплатен неограничен достъп до "Road to IELTS" Last Minute course. Този курс включва девет видео клипа с препоръки и насоки, 100 интерактивни задачи и два практически теста за IELTS Academic за всяко едно от четирите умения.

Намерете дата за IELTS Academic

Преди да се регистрирате за теста, не забравяйте да проверите кой тест ви е необходим за организацията, за която кандидатствате.