Нашите официални изпитни центрове за IELTS могат да ви помогнат, ако имате зрителни или слухови затруднения или затруднения при учене. Ако се нуждаете от модифицирана версия на IELTS, моля, уведомете изпитния ни център 3 месеца преди провеждането на теста.

В случай че са необходими специални условия (напр. допълнително време), моля, уведомете изпитния център 6 седмици преди провеждането на теста.

Вашите умения по английски език ще бъдат оценявани обективно, независимо от това дали имате специални потребности.

Какво включват специалните условия?

  • изпитни материали с Брайловата азбука 
  • специални аудио записи за слушане с необходимите паузи
  • версия на теста за компонент "Слушане" с четене по устните
  • увеличен печатен шрифт или карти със задачите в компонент "Говорене" на Брайлова азбука.

Какъв вид помощ мога да получа?

Ако имате нарушение на зрението, ние можем да предоставим:

  • увеличен печатен шрифт 
  • изпитни материали с Брайловата азбука
  • помощник, който да запише отговорите вместо вас.

Ако имате слухови затруднения, ние можем да предоставим:

  • специално оборудване за увеличаване на звука
  • версия на компонента "Слушане" с четене по устните.

Ако имате дислексия, ние можем да предоставим: 

  • допълнително време за компонентите "Четене" и "Писане".

Моля, свържете се с нас възможно най-скоро, ако имате специални потребности, които биха могли да изискват модифицирана версия на IELTS.

Споделете това