Важно е да се запознаете и да приемете общите условия на IELTS, когато се регистрирате за теста.

Ще намерите общите условия, включени в Notice to Candidates, кояито можете да изтеглите в края на тази страница.

Общите условия съдържат важна информация, включително и подробности за:

  • правилата, които е необходимо да спазвате 
  • мерки за безопасност, когато полагате изпита
  • процеса на оценяване
  • процедурата за отмяна на изпитната дата
  • как използваме вашите данни.

Поставяйки отметка в кутийката за общите условия, когато кандидатствате онлайн, вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали общите условия за IELTS и се съгласявате да ги спазвате.

ВАЖНО:

  • Сигурността на изпита IELTS е важна за нас. Като допълнителна мярка, всички кандидати ще бъдат снимани от административния персонал в изпитния ден. Необходимо е да се запознаете с инструкциите за снимане в изпитния ден, които ще получите след регистрация. 
  • Всеки кандидат или родители/настойници на кандидати на възраст под 18 години, трябва да попълни и подпише формуляр за съгласие за заснемане и верификация на кандидата.
  • Ако се явявате на IELTS Online, бъдете подготвени в началото на всеки компонент да показвате документа си за самоличност (лична карта)
Споделете това