Искате да учите в Eвропа? Можете да кандидатствате в няколко държави само с един тест по английски. 

Има хиляди бакалавърски, магистърски и докторски специалности в цяла Европа, които се преподават изцяло или частично на английски език. Едно от изискванията за прием е да положите тест по английски. Ако искате да кандидатствате едновременно на няколко места не е необходимо да се готвите за няколко различни по формат изпита по английски. Можете да вземете един сертификат, който е универсално приет. Така ще се съсредоточите върху подготовката за един вид изпит и ще имате по-големи шансове за висок резултат и успех в кандидатстването.

Този изпит е IELTS (International English Language Testing System) – най-популярният тест по английски за обучение и работа в чужбина.

IELTS в Европа

Много европейски висши учебни заведения – включително голям брой частни и държавни университети, вече признават оценките от IELTS при прием в специалности, изискващи владеене на английски език. В момента има над 7 000 специалности, преподавани на английски език в цяла Европа, които признават резултатите от IELTS. С тях можете да кандидатствате в Германия, Великобритания, Австрия, Холандия, Дания, Франция, Италия, Испания или друга европейска държава. 

Голям брой частни работодатели, професионални институции и държавни агенции в Европа също признават резултата от IELTS като надеждна оценка на уменията ви да разбирате, пишете, четете и говорите английски правилно.  

Разберете кой признава IELTS в Европа 

IELTS в България

IELTS отваря врати към възможностите за образование и работа не само в чужбина, но и тук в България. Много водещи български университети признават оценките от IELTS като надеждно и безпогрешно свидетелство на възможностите ви да комуникирате на английски.   

Разберете кой признава IELTS в България

Резултатите от IELTS спрямо Общоевропейската езикова рамка (CEFR)

Общоевропейската езикова рамка (CEFR) предоставя база за сравнение на различните езикови квалификации. Оценките от IELTS са внимателно приравнени към тази международна скала, установена от Съвета на Европа. Това означава, че можете да използвате IELTS в целия Европейски съюз. Ето как се съпоставя резултата от IELTS спрямо скалата по Общоевропейската езикова рамка.

CEFR ниво A2 B1 B2 C1 C2
IELTS оценки от 2.5
до 3.5
от 4.0
до 5.0
от 5.5
до 6.5
от 7.0
до 8.0
от 8.5
до 9

Вижте още

Външни линкове

Споделете това