Това видео обяснява понятията свободен изказ и свързаност на изразяването и как те се оценяват по време на устния изпит на IELTS. Те включват доколко можете да говорите свободно и продължително, да организирате идеите си логично, като ясно показвате на събеседника си насоката на мислите си. Освен предложения и примери, ще намерите и съвети за това как да говорите по-свободно на английски език. 

Споделете това