Граматиката често е голямо предизвикателство за кандидатите, които полагат IELTS. Това видео ще ви помогне да разберете какви са изискванията по отношение на граматика и точност в компонента "Писане" на изпита IELTS.

Споделете това