Видеото обяснява как се оценява произношението на устния изпит на IELTS. Включват се разбирането и правилното използване на ударението на отделни думи в изречението, употребата на интонация и звуковото групиране на думите. Има и предложения как да практикувате и подобрите произношението си на английски език.

Споделете това