В това видео се разяснява как се оценяват различните граматически елементи по време на устния изпит. Те включват баланса между разнообразието и точността на структурите, използването на сложни изречения, и видовете граматически времена, които се изискват в различните части на изпита. Предложените допълнителни материали и упражнения ще ви помогнат да подобрите познанията си по английска граматика. 

Споделете това