Видеото обяснява как се оценяват лексиката и речниковия набор в устния изпит на IELTS. Тук се включват познаването и употребата на словосъчетания и различните значения, използването на по-сложни думи и изрази и умението да се парафразира. Ще чуете и предложения за това как да упражнявате и обогатите речника си на английски език.

Споделете това