Това видео обяснява как да отговорите и изпълните задачите (Task response/Task achievement) в компонент "Писане" на IELTS. По-ясното разбиране на този компонент ще ви помогне да подобрите резултата си. 

Споделете това